Logo
Radu nad zlato?
Po - Ne (8 - 19 hod.)
Reklamace

 

Je zboží poškozené? Dejte nám o tom vědět. Máte na něj 2 roky záruku. Postupujte takto.

  • Napište průvodní dopis, do kterého uveďte popis poškození na zboží, dále číslo objednávky (popř. přiložte kopii faktury), vaše jméno a telefonní číslo. Využít můžete i náš vzorový formulář pro vrácení zboží.
  • Kam to poslat? Leginy.cz, Štěpská 949, Vizovice 763 12

 

Po přijetí reklamovaného zboží posoudíme jeho stav. Pakliže bude reklamace uznána, pošleme vám nové zboží, případně vrátíme peníze, pokud již zboží nebude v naší nabídce a vy si nevyberete jiné.

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli. Reklamace se snažíme vyřizovat přednostně, obvykle do 7 dní.

Kdy reklamaci nelze akceptovat?

  • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním
  • chybnou údržbou
  • zboží, u něhož vypršela záruka dnem uplatnění reklamace

 

Záruční doba

Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci. Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

 

Záruční list

Prodávající poskytuje záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci - faktura, obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

© 2020 Leginy.cz - Všechna práva vyhrazena